ŽENA MRTVOG PJESNIKA
14.10.2018.

Mostovi do tebe

Nisam uspjela napraviti most
po kojem bi mi misli
mogle skliznuti u more tinte
i tako ostaviti tragove na
toboganu današnjice za
sjećanj tokom sutrašnjice

Nisam uspjela u krivinu slova
zavući osjećaje rađanja proljeća
u jesen i bivstvovanja na poleđini Sunca
disanja u dašcima ljubavi
i šta sve već ne
što krije se pred očima osvještavanja

Nisam uspjela ništa od toga,
ni kazati,
ni napisati,
ali sam uspjela sve to
preko bestjelesnih dodira
i dodirujućih tjelesa.